سازمان همکار: انجمن حسابداری ایران

نشانی: تهران، جنت آباد شمالی، بالای نیایش، کوچه گلستان شرقی، جنب خشکشویی، ساختمان 84

شماره تماس: 02144844705 و 02144844975