تجدید ارائه ی‌ صورت های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران (صفحه 21-4)

 دکتر ویدا مجتهدزاده (استاد گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

نهاله حیاتی (دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. *نویسندۀ مسئول مقاله) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

منا پارسایی (دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مریم گل­ محمدی (دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 41-22)

 دکتر عبدالکریم مقدم (استادیار، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

حسین واحدمقدم (کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد قشم، ایران)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تأثیر پدیده تثبیت ‏کنشی بر فرایند تصمیم ‏گیری استفاده ‏کنندگان از اطلاعات حسابداری (صفحه 51-42)

 دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی (استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

 مهدی دهقان منشادی (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

 

بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 67-52)

 دکتر رضا جامعی (مدیر گروه و استادیار حسابداری دانشگاه کردستان و حسابدار رسمی)

 

بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی (صفحه 79-68)

 دکتر سحر سپاسی (نویسنده مسئول) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر علی اصغر انواری رستمی (استاد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس)

علی مسعودی (کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس)

 

بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 97-80)

 دکتر هاشم ولی ­پور (دکتری حسابداری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد،  فارس، ایران)

آزاده دولت­خواه (نویسنده مسئول) (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت،  فارس، ایران)

 

روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی (صفحه 121-98)

 دکتر عماد رضایی (دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر ابراهیم عباسی (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید