بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 23-4

نویسندگان: حسین اعتمادی ، جلیل احمدی گورجی

 

بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام - صفحه 41-24

نویسندگان: دکتر احمد خدامی پور، اسماعیل امیری

 

بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 57-42

نویسندگان: دکتر قدرت الله طالب نیا، لیلا صدیقی کمال

 

تاثير رقابت در بازار بر ثبات مالي شرکتهای غیر تولیدی (موسسات مالی و بیمه) - صفحه 69-58

نویسندگان: دکتر فرزانه حیدر پور، سید حسن نبوی

 

جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی - صفحه 87-70

نویسندگان: دکتر غلامحسین خورشیدی، فرشید زرین کیا

 

بررسی تأثیر ادارک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه ای در بازارهای ناقص با در نظر گرفتن مسأله نمایندگی - صفحه 103-88

نویسندگان: جواد مرادی، غلامرضا احمدی

 

بررسي رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن: اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -صفحه 121-104

نویسندگان: شهاب الدین شمس، محمود یحیی زاده فر، سکینه عباس زاده
 

بررسی نقش هموارسازی سود بر پيش بيني عملكرد آتي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 137-122

نویسندگان: دكتر باقر شمس زاده، بهنام الماسی

 

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 151-138

نویسندگان دکترمحمد حامد خان محمدی، دکترمجید زنجیردار، عبداله موسی زاده