حسابداری مومنتوم و دفتر داری ثبت سه طرفه (صفحه 19-4)

 محمد علی آقایی (دانشیار  رشته حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

ساسان بابائی (دانشجوی دکتری رشته حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس تهران (صفحه 35-20)

 دکتر علي سعيدي (دانشیار دانشکده مديريت و علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

ساسان قربانی (کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

 

بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 53-36)

 دکتر علی ابراهیمی کردلر (استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

نوراله رحمانی پیچا (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری (صفحه 73-54)

 الهام السادات سیدین بروجنی (کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد کاشان)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر حسین پناهیان (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان-گروه حسابداری) H این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏ وری (صفحه 89-74)

 دکتر حسین کاظمی (استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 زهره سعادتی ‏نژاد (کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکيل پرتفوي توسط سرمايه گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور (صفحه 107-90)

 دکتر عبدالله پاکدل (گروه حسابداری،واحد علوم و تحقیقات اصفهان،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران)

دکتر ناصر ایزدی نیا (دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر محسن دستگیر (گروه حسابداری،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران )

 

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران (صفحه 123-108)

 نرجس کمالی کرمانی (عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنورد) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها (صفحه 135-124)

 زينب مهتري (دانشجوی دکتری حسابداري دانشگاه شيراز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محمد محمديان (دانشجوی دکتری حسابداري دانشگاه شيراز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید