چکیده

حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات مالی می­تواند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری سود حسابداری می­باشد. بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن از رویدادهای موقتی بیشتری تاثیر می­پذیرد. در واقع بخش تعهدی سود شامل اقلام ذهنی از جمله برآوردها و تخصیص­ها می­باشد. اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیت­ها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد. برای این منظور تعداد 127 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اقلام تعهدی چه در  شرکتهایی با مالکیت نهادی بالا  و چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی پایین به طور دقیق قیمت گذاری نمی شوند که این موضوع بیانگر این است که سهامداران نهادی تحت تاثیر مدیریت سود قرار گرفته اند و قادر به قیمت گذاری درست و دقیق نمی باشند.

پیوست (ها)